Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Grupy parafialne

Stowarzyszenia i wspólnoty działające w parafii to coś, co nadaje smak parafialnej rodzinie, coś, co pobudza do aktywnego wyznawania wiary i świadczenia codziennym życiem o Tym, w Którego wierzymy.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą jest formą indywidualnej adopcji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki poprzez modlitwę wstawienniczą. Trwa przez 9 miesięcy - okres wzrostu dziecka w łonie matki. Msza święta w intencji ...

Ruch Światło-Życie

Potocznie zwany Oazą - jest jednym z najliczniejszych polskich ruchów odnowy Kościoła. Zmierza do tego, aby parafia stawała się „wspólnotą wspólnot”. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, ...

Akcja Katolicka

Jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej, ...

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Formacja odbywa się w kręgach – ...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Organizacja zrzeszająca młodych katolików świeckich. Posiada struktury ogólnopolskie, jakkolwiek działa autonomicznie w obrębie diecezji. Celem KSM-owiczów jest być blisko ludzi i Boga oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. ...

Koła Żywego Różańca

Liczą po 15 osób (ewentualnie 20) – ilość członków odpowiada ilości tajemnic różańcowych. Każdy z członków koła zobowiązuje się do codziennego rozważania jednego dziesiątka różańca – temat ...

Grupa "Dzieci Światła"

Skupia rodziców, którzy stracili dziecko. Jest modlitewną grupą wsparcia. Spotkania odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – o godz. 14.00 jest Msza św.. Istotą działania grupy jest pomoc rodzinie w przejściu ...

Schola Dziecięca