Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna:


poniedziałek – nieczynna
• wtorek, środa, czwartek, piątek – 16.00- 17.30
• sobota – 9.00-10.00
niedziela, święta kościelne, w czasie kiedy sprawowana jest Msza św. – nieczynna
• punkt charytatywny czynny w sobotę w godz. 8.00 - 9.00

 

UWAGA !!!

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

Przygotowanie do sakramentów św.

 

Chrzest dzieci – W czasie Mszy Św. odbywa się w IV niedzielę miesiąca o godz. 12:30.
Katechezy dla rodziców i chrzestnych – II i III niedziela miesiąca, godz. 17:00, spotkanie ma miejsce w auli budynku parafialnego (Obowiązuje uczestnictwo w dwóch spotkaniach, na których omawiane są 4 tematy - zob. poniżej).


Nowy cykl katechez rozpoczniemy w wrześniu 2021r.:
II niedziela miesiąca: Temat 1 - "Po co człowiekowi chrzest święty?" oraz Temat 2  - "Jak Przeżywać własną historię zbawienia?"
III niedziela miesiąca: Temat 3 - "Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?" oraz Temat 4 - "Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?"


Spisywanie aktów chrztu w kancelarii w tygodniu poprzedzającym chrzest.

Potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych ze swoich parafii,
- potwierdzenie o uczestnictwie w katechezach chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych.
Ojcem i matką chrzestną może być osoba, która spełnia następujące wymogi: jest osobą parktykującą swoją wiarę chrzesciająńską, ma uporządkowane życie pod względem moralnym, była bierzmowana, ma przynajmniej 16 lat. Wymagania te związane są z zadaniami, jakie spoczywają na rodzicach chrzestnych.

 

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci
W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.

 

Spotkania formacyjne dla rodziców przygotowujących dzieci do I Komunii św. – piątek godz. 19.00 (16.09.2022, 21.10.2022, 25.11.2022, Uwaga zmiana terminu z 17.02.2023 na 03.03.2023, 14.04.2023).

Katechezy parafialne dla dzieci klas III - I niedziela miesiąca, godz. 12:30 (02.10.2022, 06.11.2022, 04.12.2022, 05.03.2023).

 

 

Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa – poradnia rodzinna czynna w I i III wtorek miesiąca, godz.16.30.

Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii przynajmniej na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu,
  • świadectwa katechizacji i indeks dokumentujący udział w katechezie przedmałżeńskiej.
  • na miesiąc przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączjacych zawarcie małzeństwa. W lipcu poradnia małżeńska nieczynna z powodu urlopów.