Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:


poniedziałek – nieczynna
• wtorek, środa, czwartek, piątek – 16.00- 17.30
• sobota – 9.00-10.00
niedziela, święta kościelne, w czasie kiedy sprawowana jest Msza św. – nieczynna
• punkt charytatywny czynny w sobotę w godz. 8.00 - 9.00

 

UWAGA !!!

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

Przygotowanie do sakramentów św.

 

 

I. Chrzest dzieci

 

– odbywa się w czasie Mszy Św. w IV niedzielę miesiąca o godz. 11:00.


Katechezy dla rodziców i chrzestnych – II i III niedziela miesiąca, godz. 17:00, spotkanie ma miejsce w auli budynku parafialnego (obowiązuje uczestnictwo w dwóch spotkaniach, na których omawiane są 4 tematy - zob. poniżej).

 


Tematyka katechez chrzcielnych:
II niedziela miesiąca: Temat 1 - "Po co człowiekowi chrzest święty?" oraz temat 2  - "Jak Przeżywać własną historię zbawienia?"
III niedziela miesiąca: Temat 3 - "Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?" oraz temat 4 - "Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?"

 


Spisywanie aktów chrztu w kancelarii odbywa się w tygodniu poprzedzającym chrzest.

 

 

Potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych ze swoich parafii,
- potwierdzenie o uczestnictwie w katechezach chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych.


Ojcem i matką chrzestną może być osoba, która spełnia następujące wymogi: jest osobą parktykującą swoją wiarę chrześcijańską, ma uporządkowane życie pod względem moralnym, była bierzmowana, ma przynajmniej 16 lat. Wymagania te związane są z zadaniami, jakie spoczywają na rodzicach chrzestnych.

 

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci
W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.

 

 

II. Przygotowanie do I Komunii Św.

 

Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. – piątek godz. 19.00 (15.09.2023, 27.10.2023, 01.12.2023, 16.02.2024, 05.04.2024).

 

Katechezy parafialne dla dzieci klas III - niedziela godz. 12:30 (01.10.2023, 05.11.2023, 03.12.2023, 18.02.2024).

 

 

 

III. Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa

 

 

1. Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu zarezerowania dnia i godziny ślubu (najczęściej narzeczeni czynią to znacznie wcześniej, często bezpośrednio po zarezerwowaniu sali ślubnej - rok lub dwa przed ślubem).

2. Zgłaszając zamiar małżeństwa w parafii, narzeczeni zostaną przez duszpasterza poinformowani o dalszym przebiegu przygotowania do ślubu. Duszpasterz zachęci ich do wzięcia udziału w katechezach przedślubnych (stacjonarnie w niektórych parafiach - 10 spotkań albo w formie dwóch weekendowych zjazdów na specjalnych turnusach w domach rekolekcyjnych w Opolu Nowym - budynewk WSD Siedlce albo w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie k. Radzynia Podlasiego). W takich katechezach przedślubnych można również wziąć udział poza diecezją.

3. Nareczeni zostaną również poproszeni o odbycie kilku spotkań w Poradni Życia Rodzinnego. Taka poradnia rodzinna działa również przy naszej parafii i jest czynna w I i III wtorek miesiąca od godz. 16:30. W lipcu poradnia rodzinna jest nieczynna z powodu urlopów.

4. Szczegółowe informacje o przebiegu przygotowania do małżeństwa i ważne adresy można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej: www.drsiedlce.pl

 

 

Na ok. 3 miesiące przed ślubem narzeczeni umawiają się z duszpasterzem na I spotkanie w kancelarii parafialnej, podczas którego spisuje się tzw. protokuł z rozmów kanoniczno - duszpasterskich.

Należy na to spotkanie przygotować poniższe dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonych,
  • metryka chrztu do celów ślubnych (z aktualną datą ważności) - jeśli któreś z narzeczonych było ochrzczone poza naszą parafią,
  • świadectwa dokumentujące udział w katechezie przedmałżeńskiej i spotkaniach w poradni rodzinnej,
  • na ok. miesiąc przed ślubem należy dostarczyć Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wówczas rozpisuje się także zapowiedzi przedślubne.