Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:


poniedziałek – nieczynna
• wtorek, środa, czwartek, piątek – 16.00- 17.30
• sobota – 9.00 - 10.00
niedziela, święta kościelne, w czasie kiedy sprawowana jest Msza św. – nieczynna
• punkt charytatywny czynny w sobotę w godz. 8.00 - 9.00

 

UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

 

Przygotowanie do sakramentów św.

 

 

I. Chrzest:

Chrzest dzieci – IV niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00
Katechezy dla rodziców i chrzestnych – Cykl spotkań w II i III niedzielę miesiaca, godz. 17.00

Cykl katechez chrzcielnych obejmuje następujące tematy:

I  "Po co człowiekowi Chrzest Święty?"
II  "Jak Przeżywać własna historie zbawienia?"
III "Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?"
IV "Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?"

W czasie wakacyjnym katechezy chrzcielne są odwołane.

Spisywanie aktów chrztu w kancelarii odbywa się w tygodniu poprzedzającym chrzest. Potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych ze swoich parafii;
- potwierdzenie o uczestnictwie w katechezach chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych.
Ojcem i matką chrzestną może być osoba, która spełnia następujące wymogi: jest wzorowym katolikiem, ma uporządkowane swoje życie pod względem moralnym, była bierzmowana, ma przynajmniej 16 lat. Wymagania te związane są z zadaniami, jakie spoczywają na rodzicach chrzestnych.

 

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci
W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.

 


II. I Komunia Św.:

 

Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. – piątek godz. 19.00 (15.09.2023, 27.10.2023, 01.12.2023, 16.02.2024, 05.04.2024).

 

Katechezy parafialne dla dzieci klas III - niedziela godz. 12:30 (01.10.2023, 05.11.2023, 03.12.2023, 18.02.2024).

 

 

 

III. Małżeństwo:

 

Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii przynajmniej na 6 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu,
  • świadectwa katechizacji i indeks dokumentujący udział w katechezie przedmałżeńskiej.

Na miesiąc przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

W lipcu katolicka poradnia rodzinna nieczynna z powodu urlopów.